Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ

Το Dell ExclusiveStore συμμετέχει στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα II και σας προτείνει ηλεκτρονικές συσκευές Dell. 
Απολαύστε την απαράμιλλη ποιότητα των προϊόντων και την κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών.

Το πρόγραμμα αφορά εκπαιδευτικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη και ανήλικους υπό επιτροπεία που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 έως και την 13η Αυγούστου 2021.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα κριτήρια του προγράμματος
"Ψηφιακή Μέριμνα II"

Τι είναι η Ψηφιακή Μέριμνα;

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός του 2021 και επιχορήγησε πάνω από μισό εκατομμύριο μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές με επιταγές αξίας 200€ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Γενικότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ που ολοκληρώθηκε το 2021 μπορείτε να βρείτε εδώ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΙΙ ενισχύονται νέες, ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, επίσης με επιταγές αξίας 200€ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Οι ειδικές κατηγορίες δικαιούχων είναι:

 • Πυλώνας Α: εκπαιδευτικοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Πυλώνας Β: Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη και ανήλικους υπό επιτροπεία που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2021.

Ποιοι το δικαιούνται;

Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης για τον Πυλώνα Α του Προγράμματος είναι:

  1. Εκπαιδευτικοί του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) που είτε έχουν ενεργή τοποθέτηση σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε απουσιάζουν λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στις εξαιρέσεις της προκήρυξης.
    Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης για τον Πυλώνα Β του Προγράμματος είναι:
  • Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη ηλικίας από 4 έως 24 ετών που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως αυτές εξειδικεύονται στην προκήρυξη,
  • με κύρια κατοικία σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το ημερολογιακό έτος 2021,
  • οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές λόγω των προαναφερθεισών πυρκαγιών και έχουν αποδεδειγμένα καταστεί προσωρινά ή μόνιμα μη κατοικήσιμες.
  Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν σωρευτικά.  Αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας περιλαμβάνεται στον Οδηγό του Προγράμματος (ενότητα 2)..

Τι μπορείτε να προμηθευτείτε;

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιδοτείται η αγορά των παρακάτω τύπων τεχνολογικού εξοπλισμού:

 • Φορητές ταμπλέτες (tablets)
 • Φορητοί υπολογιστές (laptops)
 • Σταθεροί υπολογιστές (desktops) και προαιρετικά, κάποια περιφερειακά τους.

Οι συσκευές πρέπει να έχουν κάποια ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά για να γίνουν αποδεκτές προς επιδότηση. Επίσης, πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένες υπηρεσίες εγγύησης, υποστήριξης και λογισμικό προστασίας της συσκευής (antivirus) και των χρηστών κατά την πλοήγηση στο internet. Οι προμηθευτές των λύσεων είναι εξολοκλήρου υπεύθυνοι για την επιλογή των κατάλληλων πακέτων εξοπλισμού, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις του Προγράμματος. Τα πακέτα εξοπλισμού εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα, προτού διατεθούν προς πώληση. Οι επιταγές του προγράμματος δύναται να εξαργυρωθούν μόνο σε ήδη εγκεκριμένα προϊόντα. Αναλυτική περιγραφή των κατηγοριών εξοπλισμού, των προδιαγραφών τους, καθώς και της σύνθεσης κάθε επιλέξιμης προς πώληση λύσης περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος (ενότητα 5).

Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση;

Αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται κατά το διάστημα 11 Μαΐου 2022  – 8 Ιουλίου 2022. Αγορές τεχνολογικού εξοπλισμού (μετά τη σχετική έγκριση της αίτησης και έκδοση των αντίστοιχων επιταγών) μπορεί να γίνονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022. Επιμέρους προθεσμίες που αφορούν άλλα ορόσημα του Προγράμματος περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος (ενότητα 4).

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δικαιούχων (Αίτηση Επιχορήγησης)

Για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης είτε την παρακολούθηση της κατάστασης της αίτησής σας και την έκδοση των επιταγών, μεταβείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δικαιούχων του Προγράμματος.

Επισκεφθείτε τα κατάστημά μας στο The Mall Athens και στο Mediterranean Cosmos και ανακαλύψτε από κοντά τα κορυφαία προϊόντα της DELL!

 
Dell Exclusive Stores © 2022